โทโอขุ ชินคันเซ็น

สำหรับรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นเส้นเลือดใ […]

Continue Reading....

ฤดูร้อนที่รีสอร์ทกลางภูเขากรินเดวัลล์

ฤดูร้อนที่รีสอร์ทกลางภูเขากรินเดวัลล์ สำหรับคนรุ่นใหม่ก […]

Continue Reading....